Đăng bởi: Nguyễn Đình Sinh | Tháng Tư 13, 2012

Âm nhạc bốn phương: Môt nghìn bản nhạc VN nghe hoài không hết

Môt nghìn bản nhạc VN (click vào link dưới đây):
  Một nghìn bài nhạc VNClick 1 lần nhạc sẽ chạy hêt 1000 bản.
Không muốn nghe nữa thì stop

http://www.taberd75.com/music/am_nhac.html


Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: