Archive for the ‘Văn học’ Category

TIẾNG TRỐNG KHAI TRƯỜNG (NĐS)

Posted by: Nguyễn Đình Sinh on Tháng Chín 22, 2014

Truyện ngắn đầy cảm động về tình mẹ: Túi gạo của mẹ

Posted by: Nguyễn Đình Sinh on Tháng Một 7, 2013

MỆT MỎI (Tired)- Bản dịch song ngữ của NĐS (The bilingual translation of NĐS)

Posted by: Nguyễn Đình Sinh on Tháng Mười Một 12, 2012

Giai nhân tuyệt sắc bạc phận trong “Hà thành tứ mỹ”.

Posted by: Nguyễn Đình Sinh on Tháng Chín 25, 2012